Электронная версия кодекса законов о труде Украины КЗоТ должностные инструкции инженера по безопасности движения рус. Повинен знати: - будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля; - правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту; - Правила дорожнього руху; - діюче законодавство, інструкції, положення, накази, розпорядження з питань безпеки руху; - основи економіки, організації виробництва і праці в автопідприємствах; - порядок і правила ведення обліку та звітності щодо безпеки руху; - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту. Кваліфікаційні вимоги: Інженер з безпеки руху I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху II категорії: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер з безпеки руху II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху: для спеціаліста — не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста — не менше 3 должностные инструкции инженера по безопасности движения. Інженер з безпеки руху: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. Завдання та обов'язки Здійснює систематичний контроль за виконанням усіма працівниками автотранспортного підприємства правил дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів спецмашинінструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки руху. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам ДТПукріплення трудової і транспортної дисципліни. Аналізує причини, які викликають ДТП, порушення должностные инструкции инженера по безопасности движения правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення. Бере участь у должностные инструкции инженера по безопасности движения розслідуваннях ДТП з виїздом на місця. Контролює роботу водіїв на лінії і робить записи у дорожніх документах про виявлені порушення. Проводить у колективі розгляд ДТП і допущених водіями порушень правил дорожнього руху. Не рідше одного разу на місяць звіряє порушення правил дорожнього руху, допущених водіями підприємства, в органах ДАІ. Організовує згідно із затвердженою програмою проведення занять з водіями щодо безпеки і правил дорожнього руху. Контролює проведення стажування водіїв у відповідних підрозділах колонах підприємств. Розробляє тексти місячних інструктажів водіїв у підрозділах колонахконтролює проведення інструктажів. Веде встановлений облік і звітність щодо безпеки руху. Бере участь у роботі громадської комісії з контролю за безпекою дорожнього руху. Надає допомогу начальникам підрозділів колон у проведенні організаційно-технічних та профілактичних заходів щодо запобігання ДТП, зміцнення трудової і транспортної дисципліни. Права Інженер з безпеки руху має право: Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків. Відповідальність Інженер з безпеки руху несе відповідальність: За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. Если у Вас есть должностные инструкции инженера по безопасности движения должностные инструкции, пожалуйста, поделитесь ними с другими специалистами. Давайте сделаем этот раздел полезным вместе! Все права защищены в соответствии с действующим законодательством Украины. При использовании материалов сайта www. Администрация может не разделять точку зрения авторов информационных материалов и не несет ответственности за размещаемую должностные инструкции инженера по безопасности движения информацию. Надеемся, что поиск работы в Киеве и Украине на Jobs.

Смотрите также: